Psychologie en psychiatrie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis verwijst naar de emotioneel onstabiele staat, die wordt gekenmerkt door impulsiviteit, lage zelfbeheersing, emotionaliteit, een sterk niveau van desocialisatie, een onstabiele verbinding met de realiteit en hoge angstgevoelens. Grenspersoonlijkheidsstoornis, een psychische aandoening, wordt gekenmerkt door een sterke daling van de stemming, impulsief gedrag en ernstige problemen met zelfrespect en relaties. Personen met deze ziekte hebben vaak ook andere gezondheidsproblemen: eetstoornissen, depressie, alcohol- en drugsmisbruik. De eerste tekenen van de ziekte verschijnen in jonge jaren. Grenspathologie volgens de beschikbare statistieken wordt waargenomen bij 3% van de volwassen bevolking, waarvan 75% vrouw is. Zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag is een essentieel symptoom van de ziekte; voltooide zelfmoorden bereiken ongeveer 8-10%.

Oorzaken van borderline persoonlijkheidsstoornis

Van de 100 mensen hebben er twee een borderline-persoonlijkheidsstoornis en experts twijfelen nog steeds aan de redenen voor deze aandoening. Het kan worden veroorzaakt door een onbalans van chemische stoffen in de hersenen die neurotransmitters worden genoemd en die helpen bij het reguleren van de stemming. De stemming wordt ook beïnvloed door de omgeving en genetica.

Borderline-persoonlijkheidsstoornis komt vijf keer vaker voor bij mensen van wie de familie aan deze ziekte leed. Deze aandoening wordt vaak aangetroffen in gezinnen waar andere ziekten gepaard gaan met een psychische aandoening. Dit zijn problemen die verband houden met het misbruik van alcohol en drugs, antisociale persoonlijkheidsstoornis, depressieve toestanden. Vaak overleefden de patiënten het sterkste trauma in hun kindertijd. Dit kan fysiek, seksueel, emotioneel misbruik zijn; negeren, delen met de ouder of zijn vroege verlies. Als een dergelijke verwonding wordt waargenomen in combinatie met bepaalde persoonlijkheidskenmerken (angstgevoelens, gebrek aan weerstand tegen stress), neemt het risico bij de ontwikkeling van een borderline toestand aanzienlijk toe. Onderzoekers erkennen dat personen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis slecht functioneren van delen van de hersenen hebben, wat ons nog steeds niet laat weten: deze problemen zijn de effecten van de aandoening of de oorzaak ervan.

Borderline persoonlijkheidsstoornis symptomen

Patiënten met een borderline persoonlijkheidstoestand hebben vaak instabiele relaties, problemen met impulsiviteit, een laag zelfbeeld, die zich vanaf hun kindertijd beginnen te manifesteren.

De opkomst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis is te wijten aan de inspanningen van Amerikaanse psychologen van 1968 tot 1980, waardoor de borderline-persoonlijkheidstype kon worden opgenomen in de DSM-III en vervolgens in ICD-10. Maar onderzoek en theoretisch werk uitgevoerd door psychologen waren gewijd aan de onderbouwing en identificatie van een intermediair persoonlijkheidstype tussen psychose en neurose.

Het teken van wanorde omvat laag-risico zelfmoordpogingen toe te schrijven aan minder belangrijke incidenten en nu en dan gevaarlijke zelfmoordpogingen toe te schrijven aan comorbide depressie. Stimuleer vaak zelfmoordpogingen in interpersoonlijke situaties.

Gemeenschappelijk voor deze stoornis is de angst om alleen gelaten of verlaten te worden, zelfs als het een denkbeeldige dreiging is. Deze angst kan een wanhopige poging teweegbrengen om diegenen vast te houden die bij zo'n persoon zijn. Soms verwerpt iemand eerst anderen en reageert hij op de angst om in de steek gelaten te worden. Zo'n vreemd gedrag kan problematische relaties veroorzaken op elk gebied van het leven.

Diagnose van borderline persoonlijkheidsstoornis

Deze aandoening moet worden onderscheiden van schizofrenie, angstgevoelige, schizotypische en affectieve toestanden.

DSM-IV op de tekenen van een borderline-aandoening classificeert de instabiliteit van interpersoonlijke relaties, uitgesproken impulsiviteit, emotionele instabiliteit, verstoorde interne voorkeuren.

Al deze symptomen komen op jonge leeftijd voor en zijn voelbaar in verschillende situaties. De diagnose omvat, naast de belangrijkste, de aanwezigheid van vijf of meer van de volgende symptomen:

- buitensporige inspanningen leveren om te voorkomen dat een denkbeeldig of echt lot wordt opgegeven;

- voorwaarden om te worden getrokken in gespannen, intense, onstabiele relaties, die worden gekenmerkt door wisselende uitersten: afschrijving en idealisering;

- persoonlijkheidsidentiteitsstoornis: aanhoudende, merkbare instabiliteit van het beeld, evenals gevoelens van I;

- impulsiviteit, die zich manifesteert in het verspillen van geld, schending van verkeersregels; seksueel gedrag, te veel eten, middelenmisbruik;

- suïcidaal terugvalgedrag, bedreigingen en hints over zelfmoord, zelfbeschadiging;

- stemmingsvariabiliteit - dysforie; affectieve instabiliteit;

- Gevoel constant geleegd;

- ontoereikendheid van de manifestatie van sterke woede, evenals moeilijkheden veroorzaakt door de noodzaak om het gevoel van woede te beheersen;

- uitgesproken dissociatieve symptomen of paranoïde ideeën.

Niet iedereen die vijf of meer van deze symptomen heeft, krijgt de diagnose borderline-pathologie. Om de diagnose vast te stellen, moeten de symptomen gedurende een voldoende lange tijdsperiode worden gemarkeerd.

Borderline persoonlijkheidsstoornis wordt vaak verward met andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen (antisociale of dramatische persoonlijkheidsstoornis).

Pogingen tot suïcidaal gedrag worden vaak opgemerkt bij personen met borderline pathologie, waarbij 10% zelfmoord pleegt. Andere aandoeningen die optreden in combinatie met borderlinepersoonlijkheidspathologie vereisen ook behandeling. Deze aanvullende voorwaarden kunnen de behandeling bemoeilijken.

Aandoeningen die ontstaan ​​met borderline pathologie omvatten:

  • depressie of dysthymie;
  • eetstoornissen;
  • problemen met alcohol en drugsmisbruik;
  • bipolaire stoornis;
  • paniekaanvallen;
  • aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Naast deze ziekte kunnen andere stoornissen deelnemen. Sommige hiervan zijn:

  • dramatische persoonlijkheidsstoornis leidend tot emotionele overreacties;
  • angststoornis, inclusief het vermijden van sociaal contact;
  • antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis

Deze toestand is opgenomen in DSM-IV en ICD-10. De classificatie van borderline pathologie als een onafhankelijke persoonlijkheidsziekte is controversieel. De behandeling is vaak erg moeilijk en tijdrovend. Dit komt omdat het erg moeilijk is om te gaan met problemen die verband houden met gedrag en emoties. Behandeling kan echter meteen na het begin van de therapie goede resultaten opleveren.

Hoe jezelf te helpen met borderline persoonlijkheidsstoornis? Een belangrijke plaats in de behandeling is psychotherapie. Psychofarmacotherapie wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende combinaties van pathologie, zoals depressie.

Hoe te leven met een persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis? Deze vraag wordt vaak gesteld door familieleden, omdat de patiënt altijd een verhoogde gevoeligheid heeft en gevoelig is voor alle obstakels, ze ervaren vaak een gevoel dat inherent is aan een stresssituatie en familieleden weten niet hoe ze hen kunnen helpen. Zulke individuen hebben moeite om hun gedachten en emoties te beheersen, zijn erg impulsief en onverantwoordelijk in hun gedrag, zijn onstabiel in relaties met andere mensen.

Bij de implementatie van psychotherapie is de moeilijkste taak het onderhouden en creëren van een psychotherapeutische relatie. Het kan heel moeilijk zijn voor patiënten om een ​​bepaald kader van de psychotherapeutische unie te handhaven, omdat hun leidende symptoom de neiging is om deel te nemen aan intense, intense, onstabiele relaties, gemarkeerd door wisselende uitersten. Soms proberen psychotherapeuten zelf afstand te nemen van lastige patiënten en zichzelf daarmee tegen problemen te beschermen.

Bekijk de video: Doe even Normaal. Borderline (December 2019).

Загрузка...