haat is een negatief, intens in duur gekleurd gevoel dat aversie, afwijzing, vijandigheid tegen het object van haat weerspiegelt (groep, persoon, fenomeen, levenloos object). Een negatief gevoel wordt veroorzaakt door de acties van het object of door de kwaliteiten die eraan verbonden zijn. Haat kan worden geassocieerd met het plezier van de mislukkingen van het object, evenals met de wens om kwaad te veroorzaken aan dit object.

De oorzaken van haat en boosaardigheid kunnen zo onbeduidend en onbeduidend zijn dat de kennelijke irrationaliteit van deze oorzaken gemakkelijk van buitenaf kan worden ingeprent, en dit maakt het op zijn beurt mogelijk de aanvankelijke behoefte van mensen aan te nemen voor haat en vijandigheid.

Het deel van de conflicten dat geassocieerd wordt met negatieve gevoelens wordt gezien als het loslaten van agressiviteit, terwijl haat van het ene object naar het andere wordt gestuurd. In andere gevallen komt haat niet tot uiting in conflicten, maar bestaat het als een mentaal mechanisme. Onder sociale haat wordt verstaan ​​het haatdragende gevoel van een groep mensen, die voortgaat met de zwaarste conflicten in de samenleving (oorlogen, rellen, genocide), en ook optreedt als een van de oorzaken van discriminatie.

Haat mensen

Dit gevoel kan heel natuurlijk in elke persoon verschijnen. Dit gebeurt afhankelijk van tevredenheid of onvrede met hun leven, maar ook met zichzelf. Haat tegen mensen ontwikkelt zich om vrij objectieve redenen, evenals om puur subjectieve redenen, en weerspiegelt een exclusief persoonlijke visie van een persoon, evenals mensen in het algemeen.

Van haat kan een persoon schade en voordeel ontvangen, evenals van elk ander gevoel. Het hangt allemaal af van het beheersen en controleren van onze gevoelens en emoties. Voor een negatief gevoel kan elke persoon zowel echte als vrij natuurlijke redenen hebben. Voordat je echter beseft waarom we haten, moet je jezelf afvragen: bij wie houden we van? Wie houden we van? Wat voor soort persoon kunnen we respecteren? Zijn we egoïstisch? En mensen zijn slim genoeg en sterk genoeg om onze interesses te negeren - vinden we ze leuk? Bevinden we ons van mensen die onze interesses niet halen en ons leven verstoren? Maar in dit leven is niemand ons iets schuldig, maar velen van ons verwachten meer van andere mensen dan van onszelf, en als verwachtingen niet worden waargemaakt, beginnen we zulke mensen te haten. Denk je niet dat haat het bewijs is van je zwakte, stompzinnigheid, hulpeloosheid.

Haat in een persoon komt tot uiting in zijn innerlijke rebellie, die ontstaat door externe onaanvaardbare omstandigheden. Deze rebellie van binnenuit vernietigt het individu, want de persoon heeft zijn verlangen om te ontvangen, maar er zijn geen mogelijkheden. Wat gebeurt er daarna? Geen gespatte agressie in de vorm van haat tast de innerlijke wereld van de mens aan en vervormt zijn psyche. Haat is dezelfde grief, alleen in een meer concrete en rigide vorm. Als je beledigd bent, wil je niets slechts aan een persoon, terwijl degene die haat negatieve wensen heeft voor zijn object van haat.

Haat en liefde

Deze tegengestelde gevoelens voor elkaar zijn antoniemen en worden vaak onafhankelijk van elkaar beschouwd.

Haat en liefde worden beschouwd als componenten van een bepaalde eenheid, deze gevoelens kunnen tegelijkertijd in één individu worden gecombineerd en zich op een dubbele manier naar iemand anders manifesteren. De ambivalentie van haat en liefde in intieme relaties is een van de centrale ideeën van de psychoanalyse. Freud koppelde tegelijkertijd manifestaties van haat en liefde in hechte relaties in conflictsituaties.

Sommige ethologen hebben opgemerkt dat er een verband bestaat tussen haat en liefde door het verband tussen mentale en fysiologische mechanismen die ervoor zorgen dat mensen en dieren persoonlijke intieme relaties kunnen aangaan, evenals het vermogen tot agressie.

Konrad Lorenz wees erop dat er geen liefde is zonder agressie, en er is geen haat zonder liefde. Vaak haat een persoon degene van wie hij houdt en vaak kunnen deze gevoelens niet gescheiden worden. Ze bestaan ​​naast elkaar en de een vernietigt niet wat de andere creëert.

Een van de verklaringen voor de sterke connectie tussen haat en liefde is het idee dat een diepe band met een andere persoon een significant effect heeft op de loop van relaties, dus als een conflict ontstaat, zal het met meer passie en kracht stromen dan ruzies met buitenstaanders. Er is waargenomen dat, hoewel je liefde ervaart voor een object, dit gevoel niet toestaat dat negatieve emoties tot uiting komen, wat leidt tot de accumulatie en intensivering van vijandigheid.

Het bewustzijn van mensen merkte dat er maar één stap is van liefde naar haat, maar deze populaire wijsheid wordt uitgedaagd door psycholoog Erich Fromm, die beweert dat haat niet verandert in liefde, maar in narcisme van mensen in liefde, wat betekent dat het geen ware liefde is.

Psychologen zeggen dat voor het vormen van een gevoel van liefde, zoals haatgevoelens, ervaring nodig is uit de kindertijd, een relatie met een liefdesobject.

Haat uit liefde ontstaat in acute ontevredenheid met het zich ontvouwen van gebeurtenissen, niet zoals gewenst. Bijvoorbeeld, een geliefde heeft opgehouden te voldoen aan de behoeften van een ego van een liefhebbend persoon (gebrek aan zorg, bewondering, genegenheid, aandacht).

Wanneer het gevoel van eigendunk (EGO) enigszins is ontwikkeld, dan houdt de persoon van ongeacht of er een reactie op hem is. Met een sterk ontwikkeld ego is er aanvankelijk een belediging voor het object van liefde: "hoe houden ze niet van mij?", "Ja, ze houden niet van mij". Een persoon heeft een contrast tussen realiteit en verwachtingen. En uiteindelijk ontwikkelt wrok zich tot haat, als een verdedigende reactie van zijn ego: "als je niet van me houdt, dan zal ik ook niet van je houden!" Het is moeilijk om de persoon te vergeven die ons onderschat en niet beantwoordde.

Mensen zijn vergeten dat liefde het hoogste spirituele gevoel is, waarmee vergeving, geestelijke zelfschenking, geduld en zelfopoffering wordt bedoeld. Iedereen houdt anders. Iemand geeft liefde (zonder een reactie), en iemand is alleen bereid liefde te ontvangen, maar niet klaar om te geven. Om een ​​bereidheid tot liefdesgift te ontwikkelen, is spiritueel werk nodig voor jezelf en elke liefdesstoornis is een ervaring die ontwikkelt en een persoon sterker maakt.

Malice en haat

Hoe verschilt haat van boosaardigheid? Kwaadaardigheid ontstaat in eerste instantie, als een brandende emotie, die vervolgens in een negatief gevoel verandert. Wraak vertegenwoordigt vaak agressie tegen een bepaalde situatie of een levend wezen. Dit gevoel is niet alleen een negatief effect, want het is niet voor niets dat het van nature inherent is aan de mens. Wanneer de emotie van boosaardigheid echter uit de hand loopt, kan dit grote schade toebrengen aan een persoon.

Veroordeel woede niet en noem het onwaardige en onnatuurlijke mensen. Als woede niet inherent was aan mensen, dan zouden het robots zijn. Iedereen kan boos worden. Het punt is, wat precies deze woede zal opleveren. Het is belangrijk om alles in balans te houden. Negatieve emoties moeten worden afgewisseld met positieve emoties, allemaal om de gezondheid van de persoon te behouden. Het menselijk brein is zo ontworpen dat wanneer gevoelens van het negatieve overheersen, het zijn werk vertraagt. Objectief denken verdwijnt in een persoon en hij heeft zelfs geen gedachten over de gevolgen. Deze emotie heeft ook een negatieve invloed op het werk van het cardiovasculaire systeem.

Afgunst - haat

Er is een perceptie dat jaloezie haat veroorzaakt, omdat jaloezie kan uitgroeien van een sterk geprononceerde vorm naar een negatief gevoel. Vaak probeert de jaloerse persoon in het geheim degene die hij benijdt schade te berokkenen.

Afgunst verwijst naar persoonlijk gevoel, en haat is in staat om menselijke gemeenschappen (naties, naties, staten) te omarmen.

Spinoza definieerde afgunst als haat die op een persoon reageert op een manier dat een persoon ongenoegen voelt bij het zien van het geluk van iemand anders, of omgekeerd - is in het plezier om de tegenslag van een ander te zien.

Sommige onderzoekers schrijven jaloezie en haat toe aan woorden uit één wortel. Anderen wijzen erop dat jaloezie tot uiting komt in het vermogen om zijn eigen limieten van middelen op te merken, en haat wordt opgemerkt in de afwezigheid van het vermogen om de verdiensten en middelen van andere individuen te zien.

Haat tegen mannen

Vaak heeft haat tegen mannen de achtergrond van kinderen. Er is een negatief gevoel jegens mannen bij toekomstige vrouwen vanwege beledigingen en onderdrukking van vaders, grootvaders of oudere broers. Vereisten voor negatieve attitudes kunnen huiselijk geweld zijn tegen andere leden, zoals moeder. Dientengevolge is er angst voor mannen en angst om relaties met hen op te bouwen.

Haat voor mannen ontstaat dus door psychische problemen: mannen niet accepteren in hun natuurlijke manifestatie en zichzelf niet als vrouwen accepteren. Met een negatieve ervaring, bijvoorbeeld wanneer ouders scheiden, leven in ruzies, in ruzie en in het gezin is er geweld, wreedheid, grofheid, dit zal een directe impact hebben op de afwijzing van mannen door de toekomstige vrouw. Dit zal resulteren in haat tegen mannen of haat tegen toekomstige kinderen. Het gebrek aan harmonie in de aanvaarding van de essentie van mannen door een vrouw beïnvloedt de psychologische toestand (veroorzaakt een gebrek aan begrip, depressie, zelfachting, persoonlijk falen), en beïnvloedt ook het fysieke welzijn van de vrouw.

Haat tegen ex-man

Het is heel moeilijk om in woorden over te brengen, wanneer veel niet-gesystematiseerde claims opkomen bij een eens zo dichtbij zijnde en dierbare persoon, die aanleiding geeft tot een gevoel van haat, dat interne krachten ondermijnt.

Hoe zich te ontdoen van de haat van haar ex-man? Het zou alleen moeten vergeven en accepteren met alle gebreken. De vergevingsmethode omvat slechts zeven opeenvolgende fasen.

• Stap één: je moet een lijst maken, vanwege wat je je ex-man haat en waar geef je hem precies de schuld van? Vertel tegelijkertijd hoe u zich in deze situaties voelt. Dus je gooit nog steeds het extra negatieve weg.

• Stap twee: je moet jezelf de vraag beantwoorden - wat waren precies de verwachtingen die je associeerde met je ex-man. Je zult dus concluderen wat je precies zo druk hebt gemaakt in de situatie met de voormalige echtgenoot en wat de negatieve emotie heeft veroorzaakt.

• Stap drie: probeer jezelf in zijn plaats te plaatsen. Dit biedt de gelegenheid om zijn gevoelens te begrijpen en te begrijpen. Misschien ervoer hij ook soortgelijke angsten, waarvan hij het verlangen had om zich te ontdoen van. Door de situatie te analyseren, kan dit het moment verduidelijken waarop de ex-man je hetzelfde heeft beschuldigd.

• Stap vier: vergeef jezelf, namelijk het deel dat de eerste haatte en daarom verkeerd handelde, omdat ze het allemaal deed uit angst.

• Stap vijf: controleer jezelf - ben je vergeven? Stel je in dit geval voor dat je je ex-man kunt vertellen over de drie stappen die je hebt gezet. Wat vind je van deze gedachte? Twijfel en angst spreken over de fasen die nog niet volledig zijn voltooid.

• Stap zes: praat met je ex-man, vertel over je ervaringen en ontdek of hij soortgelijke gevoelens jegens jou heeft.

• Stap zeven: analyseer je leven - waren er vergelijkbare situaties met je vader in relatie tot jou? Misschien heb je hem ook hiervan beschuldigd. Als het antwoord ja is, past u alle bovenstaande stappen hierop toe.

Het unieke van de methode ligt in het vermogen om de waarneming op onbewust niveau te veranderen, waardoor je alle negatieve momenten uit je leven kunt vergeven en loslaten.

Hoe zich te ontdoen van haat

Vergeven is de kwaliteit van gulle en sterke mensen. Psychologen adviseren om tolerantie en tolerantie te cultiveren. Deze kwaliteiten zijn nodig voor eenvoudige en eenvoudige communicatie met mensen.

Om tolerantie in jezelf te ontwikkelen, bestudeer mensen. Door mensen te begrijpen, kan men leren mensen met verschillende sociale status, nationaliteit, religie, cultuurniveau en onderwijs te tolereren. Alleen door mensen te bestuderen, zul je beter dan jezelf weten. Door jezelf te begrijpen, kun je leren jezelf beter onder controle te houden. Dit zal het gemakkelijker maken om met negatieve emoties om te gaan, en dan zal haat niets te eten hebben.

De opkomst van haat wordt geassocieerd met het overwicht van mogelijke schuldgevoelens ten overstaan ​​van een niet-gerealiseerde persoonlijkheid, zelfkritiek, onvermogen om problemen op te lossen. Negatief, dat zich maandenlang verzamelt en dreigt uit te spatten, kan een explosie veroorzaken. Als je een gevoel van haat hebt, zoek dan eerst naar de reden in jezelf. Iemand die beschikt over positief denken en innerlijke harmonie zal niet toestaan ​​dat haat zijn innerlijke wereld beheerst.

Wat te doen met haat? Een van de manieren om van haat af te komen is 'vergeving'. Omdat mensen niet perfect zijn, maken ze vaak fouten, nemen ze verkeerde beslissingen en als ze geïrriteerd raken maken ze fouten en veroorzaken ze pijn. Vergeef hen, dus bevrijd je jezelf van de geaccumuleerde negatieve energie. Neem mensen mee voor wat ze zijn en houd ze niet vast aan hun woede die je leven vergiftigt. Probeer je afkeer te vergeten. Besteed meer tijd aan familie, familie en andere belangrijke zaken.

Het wegwerken van haat kan worden geholpen door meditatieklassen, naar de sportschool gaan, naar bioscopen. Leid jezelf af met aangename favoriete momenten, en in de toekomst, neem de wereld waar die is, zonder illusies te voeden. Alleen onder dergelijke omstandigheden zul je geen onnodige irritatie en haat hebben.

Bekijk de video: 101Barz - Remastered Studiosessie - Spinal en Steen (December 2019).

Загрузка...