Assertiviteit is het vermogen van een persoon met waardigheid en vol vertrouwen om zijn rechten te doen gelden, terwijl hij niet afhankelijk is van externe beoordelingen, invloeden en de rechten van anderen niet schendt. Dit vermogen manifesteert zich in autonomie om hun eigen gedrag te reguleren.

Het gebruikelijke model van menselijk gedrag is teruggebracht tot twee uitersten: agressie of passiviteit. Het eerste geval wordt gekenmerkt door een verhulde of expliciete wens om anderen te domineren en te manipuleren, waarbij hun belangen ondergeschikt worden gemaakt. Het tweede geval wordt gekenmerkt door het feit dat een persoon vrijwillig de rol van slachtoffer op zich neemt en wordt geleid door onzekerheid, angst voor de aanstaande veranderingen of, omgekeerd, angst om te verliezen wat hij heeft verworven.

Assertief gedrag wordt geleid door het principe: we zijn partners en niemand heeft niemand iets te danken.

Assertiviteit bestaat uit zelfbevestiging zonder valse bescheidenheid, maar ook uit blunder. Een persoon verdedigt met vertrouwen zijn interesses, rekening houdend met de meningen van andere mensen.

Assertiviteit in de psychologie

Assertief gedrag in de psychologie wordt begrepen als open, direct gedrag dat niet bedoeld is om andere mensen schade toe te brengen. Er zijn speciale ontwikkelingsprogramma's voor sociale en psychologische training, met als doel het versterken en ontwikkelen van assertiviteit. Sommige programma's houden zich aan gedragsoriëntatie, andere richten zich op humanistische psychologie, maar ze zijn allemaal gericht op het ontwikkelen van het vermogen van een persoon om standvastig, vriendelijk en eerlijk te zijn.

Assertiviteit in de psychologie is in de eerste plaats verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag. Het gaat vooral om het feit dat iemand verantwoordelijk is voor persoonlijk gedrag en niet het recht heeft mensen de schuld te geven voor hun reactie.

De term assertiviteit is geleend van het Engels en betekent aandringen op de eigen rechten of het handhaven van zijn rechten. In spreektaal wordt zelden gebruikt, maar in de psychologie wordt heel vaak opgemerkt. Assertiviteit in de psychologie wordt begrepen als een persoonlijkheidskenmerk dat wordt gekenmerkt door autonomie, evenals onafhankelijkheid van beoordelingen, externe invloeden en het vermogen om het eigen gedrag te reguleren. Je kunt het begrip van assertiviteit zoiets als zelfredzaamheid toestaan.

Het concept van assertiviteit verscheen eind jaren 50 van de vorige eeuw in de werken van de Amerikaanse psycholoog A. Salter, die de kernpunten van de humanistische psychologie met elkaar verbond. De theorie van Salter omvat een constructieve, optimale manier van interpersoonlijke interactie, in tegenstelling tot destructieve methoden - agressie en manipulatie. Traditionele mechanismen van socialisatie vormen onvrijwillig de kwetsbaarheid van een persoon, geconfronteerd met allerlei manipulaties van andere mensen. Een persoon wordt beïnvloed door invloeden van buitenaf en de mensen om hem heen worden vaak misbruikt door manipulatie voor hun eigen doeleinden. Met het ervaren van onaanvaardbare vereisten, kan een persoon ze niet tegenspreken en dientengevolge in tegenstelling tot zijn attitudes en verlangens. Vaak worden hun eigen eisen, evenals hun beweringen, niet uitgedrukt, ze controleren voortdurend hun acties, motivaties met beoordelingen van anderen, brengen hun gevoelens in verlegenheid en zijn bang om hun ware gezicht te laten zien. Om een ​​dergelijke situatie te overwinnen, grijpt een persoon onvrijwillig manipulatieve technieken in, reageert agressief op agressie of zelfs op eerlijke kritiek. Deze tactiek geeft een tijdelijk, illusoir effect, verarmt een persoon in interpersoonlijke relaties, evenals in termen van spirituele troost. De vorming van assertief gedrag zorgt ervoor dat een persoon kan nagaan in hoeverre zijn persoonlijke gedrag zijn eigen neigingen uitdrukt, evenals de motivaties en hoeveel het iemand wordt opgelegd. Het is noodzakelijk om te weten wanneer en door wie uw script is geregistreerd, als het niet bij u past, dan moet het worden gecorrigeerd. Het gebeurt vaak dat iemand in de macht komt van houdingen die hem vreemd zijn en eronder lijden. In dit geval hoeft u alleen maar de hoofdrol op zich te nemen, wat betekent dat u het levensscenario herschrijft, waarbij u optreedt als de directeur van de hele productie. De belangrijkste punten van assertiviteitstraining zijn de vervanging van onbruikbare faciliteiten door nieuwe.

Assertiviteitstraining

Manuel Smith ontwikkelde een zelfbewust model van assertief gedrag dat de volgende principes en rechten bevat:

- Ik kan gedachten, mijn eigen gedrag, emoties evalueren en daarom verantwoordelijk zijn voor de gevolgen;

- Ik heb het recht om persoonlijk gedrag niet toe te lichten en me niet te verontschuldigen;

- Ik heb het recht om zelf na te denken over het oplossen van het probleem;

- Ik heb het recht mijn mening te veranderen;

- Ik heb het recht om niets te weten;

- Ik heb het recht om verantwoordelijk te zijn voor fouten;

- Ik heb het recht mezelf uit te drukken dat ik niet geïnteresseerd ben;

- Ik heb het recht om te bestaan ​​ongeacht de goede wil van mensen, en ook vanwege hun gunstige houding jegens mij;

- Ik heb het recht om onlogische beslissingen te nemen;

- Ik heb het recht om te zeggen dat ik iemand niet begrijp.

Assertiviteit in onderhandelingen is een blijk van respect en zelfrespect voor andere mensen, evenals het bereiken van een werkend compromis, inclusief een oplossing die bij beide partijen past.

Assertiviteit omvat effectieve communicatie, die wordt gekenmerkt door drie hoofdkwaliteiten: openheid, eerlijkheid en oprechtheid in gesprekken. Deze principes worden niet gerespecteerd vanwege de emotionele toestand van de gesprekspartner. Allereerst hebben we het over het vermogen om te zeggen wat u voelt en denkt over de kwestie die ter discussie staat, echter zonder van streek te raken, wat belangrijk is, uw communicatiepartner en blijk geven van vertrouwen, evenals een positieve houding. Zelfvertrouwen wordt gekenmerkt door de volgende parameters: zelfrespect, evenals het zich toewijden aan de professionals die hun ambacht bezitten.

Assertiviteit in communicatie is het vermogen om goed te begrijpen en te luisteren. De persoon probeert de positie en het gezichtspunt van de gesprekspartner te begrijpen. Vaak beschouwen we ons als goede luisteraars, maar de vraag rijst: waarom, luisteren we van feiten naar aannames, vaak onderbrekend en willen we ons standpunt snel uiten?

Assertiviteit in zakelijke communicatie is een zeer belangrijk vermogen, dat de volgende principes en rechten omvat: gevoelens, meningen en overtuigingen uiten; zeg nee of ja; van mening veranderen; jezelf zijn, terwijl je je niet aanpast aan de meningen van anderen; zeg: "Ik begrijp het niet"; neem geen verantwoordelijkheid voor een vreemdeling; vraag iets; reken op een serieuze houding tegenover jezelf; fouten maken; uw eigen prioriteiten bepalen, besluiten nemen die onlogisch zijn; zeg: "Het maakt mij niet uit." Het antoniem van de assertieve staat is manipulatie, die wordt begrepen als overtuigingen die een passief gedragsmodel ontwikkelen.

Assertiviteit, een sociale kwaliteit van een individu, manifesteert zich in samenwerking, evenals de oriëntatie op een compromis. Andere psychologen geven een dergelijke verklaring van de staat als de bevordering van iemands wil en het vermogen om op zichzelf te staan, en ook om te overtuigen. De ontwikkeling van dit vermogen heeft training nodig voor spontane reacties, waarbij een persoon doet wat hij wil en zichzelf niet schaadt. Zelfbeheersing is gericht op het verbeteren van het leven. Als je in harmonie leeft, betekent dit dat je veel dingen om je heen beheert, inclusief mensen. Gaand met de stroom laten mensen zichzelf manipuleren, zodat ze alles voor zichzelf kunnen beslissen. Wat gebeurt er in het leven: vaak lossen we de problemen van andere mensen op, we straffen voor fouten. Wat het bedreigt: je legt een man in je nek, en dan raakt hij in een staat van apathie. Straffen voor fouten - we straffen voor de ervaring. Problemen van andere mensen oplossen - we maken een persoon hulpeloos.

Assertieve vaardigheden worden op deze manier ontwikkeld. Je moet jezelf presenteren in een gratis bedrijf, waar niemand iemand iets te danken heeft. Vrije mensen doen alleen wat ze hebben besloten en willen, en alleen daarom wekken ze elkaars interesse op. Stel je voor hoeveel je rijker en charmanter zult worden als je doet wat je wilt.

Assertiviteitstest

Verwerking houdt het tellen van het aantal positieve antwoorden in:

A - 1, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 23.

B - 2, 4, 8, 10, 14, 17, 19, 22.

B - 3, 5, 9, 12, 15, 16, 21, 24.

interpretatie

Een hoge score in A spreekt over de assertiviteit, maar niet in het leven. Vaak voel je ontevredenheid met anderen en met jezelf.

Een hoge score in B geeft aan dat je goed beweegt en in staat bent om assertiviteit onder de knie te krijgen. Af en toe worden je pogingen tot acties agressief.

Een hoge B-score geeft een goede kans op assertiviteit aan. Je hebt een mening over jezelf gevormd, en ook je gedrag, je begon jezelf realistisch te evalueren.

Het kleinste cijfer in A zegt dat de kansen die het leven geeft niet worden gebruikt. Je moet leren harmonieus te leven en met jezelf in harmonie te leven.

Het kleinste cijfer in B geeft aan dat assertiviteit mogelijk is om te leren.

De kleinste indicator in B geeft het bestaan ​​van een probleem aan. Je overschat jezelf enorm en gedraagt ​​je daarom niet helemaal oprecht, jezelf presenteren in het beste licht.

Instructie: u moet een "+" plaatsen voor elk positief antwoord of een "-" voor elk negatief antwoord.

Tekst vragenlijst

1. Ik ben erg geïrriteerd door de fouten van mensen.

2. Ik kan je gemakkelijk herinneren aan een plicht jegens een vriend.

3. Periodiek vertel ik een leugen.

4. Ik kan altijd voor mezelf zorgen.

5. Ik werd geleid om "haas" te rijden.

6. Rivaliteit is beter dan samenwerken.

7. Ik verslijt vaak op kleinigheden.

8. Ik ben een man die vrij beslissend en onafhankelijk is.

9. Ik hou van al mijn vrienden.

10. Ik geloof in mijn kracht wanneer zich een probleem voordoet.

11. Als u aan de cheque zit, kunt u altijd uw belangen beschermen.

12. Onfatsoenlijke grappen maken me niet aan het lachen.

13. Ik erken altijd de autoriteiten en respecteer ze daarom.

14. Ik zal niet toestaan ​​dat iemand mijn touwen verdraait. Verricht onmiddellijk een protest.

15. Ik steun altijd elke goede onderneming.

16. Lieg nooit.

17. Ik ben een heel praktisch persoon.

18. Ik ben altijd onder de indruk van het feit dat ik theoretisch kan falen.

19. Ik ben het eens met de stelling: "Zoek allereerst een helpende hand met je eigen schouder."

20. Vrienden hebben een grote invloed op mij.

21. Ik heb altijd gelijk, zelfs als anderen anders denken.

22. Ik ben het eens met de uitspraak: "deelname is niet belangrijk, maar de overwinning."

23. Voordat ik enige actie onderneem, zal ik nadenken over hoe anderen het zullen waarnemen.

24. Ik benijd nooit iemand.

Bekijk de video: Wat zelfbewustzijn werkelijk is en hoe we het kunnen stimuleren (December 2019).

Загрузка...