De roeping van een persoon en zijn levensmissie zijn onafscheidelijke categorieën en vormen de totaliteit van die levensbetekenissen en waardebenchmarks die alle menselijke activiteiten bepalen. De roeping wordt meestal geassocieerd met werk, en inderdaad weerspiegelt deze categorie activiteit, maar dit betekent niet dat er een starre link is naar de werksfeer, maar dat het gaat om het uitvoeren van je activiteit op een manier die een gevoel van realisatie en persoonlijke betrokkenheid in het levenssysteem tot stand brengt.

De beroepskeuze door middel van roeping wordt als de meest gunstige beschouwd, omdat deze tegemoet komt aan de implementatie van de interne behoeften van het individu, zijn unieke capaciteiten om de wereld ten goede te veranderen. In een situatie waarin levensomstandigheden of onnadenkende handelingen het niet mogelijk maken om in de meest actuele richting te worden gerealiseerd, kan een persoon tijd vinden voor zijn roeping in zijn vrije tijd, door iets worden meegesleept.

Als vaardigheden en opvoeding helpen bepalen wat een persoon kan doen, dan weerspiegelt een roeping altijd die kant van het leven die een persoon niet kan doen. Tegen interne impulsen in, kan een persoon met tijd zijn uniekheid, betekenis van leven, inspiratie en motivatie verliezen. Het gebrek aan begrip van de interne voordelen van de zaak leidt tot een diepe existentiële crisis, daarom is het probleem van het vinden van het ware doel zo urgent.

Wat is het

Roeping is een nogal vage categorie, en pogingen om het te vereenvoudigen komen neer op het kiezen van een professioneel pad. Zo'n strategie kan leiden tot totale desoriëntatie, omdat de herstructurering van de maatschappij en de hoge snelheid van technische ontwikkeling nieuwe, huidige specialiteiten creëert en voor altijd naar de geschiedenis stuurt die eerder bestond. Het nastreven van dergelijke relevantie en het naleven van trends kan een persoon van zijn innerlijke roeping beroven. Tekenen op canvas vervangt bijvoorbeeld in toenemende mate de grafische weergave van computers en het handmatig vervaardigen van schoenen wordt vervangen door fabrieken, om nog maar te zwijgen over de specialisatie van de landbouwindustrie. En dan kunnen mensen wier roeping in het mengen van verf, leerverband of tuinieren hun unieke talenten opgeven of kiezen voor realisatie, overstappen naar een unieke productie of de roeping verlaten als een hobby.

Een persoon is bezig met het controleren van zijn roeping of alleen een activiteit die hij met succes door verschillende belangrijke criteria slaagt. Als het uitgevoerde werk spirituele bevrediging brengt, een gevoel van zelfrealisatie, dat het belangrijkste het proces is in plaats van winst, terwijl de omringende samenleving profiteert van wat de persoon doet of produceert, dan is dit een roeping.

Een ander punt is de schaal, die omvangen bereikt die de semantische rijkdom, de duur en het belang van het menselijk leven in zijn alledaagse zin overtreffen. Dit is een ideologie die overblijft om te leven, zelfs nadat de maker zelf of het innerlijke begrip van een persoon verdwijnt, dat hij sommige aspecten van zijn leven kan opofferen om zijn eigen idee te realiseren dat anderen ten goede komt.

Vanuit het diepste gezichtspunt is roeping ook een grote verantwoordelijkheid, en niet alleen een gave van bekwaamheid. Een persoon ervaart een constant geestelijk gemis en kwelling wanneer de taken van roeping niet worden vervuld, als dit lang aanhoudt, dan zullen alle talenten en vermogens die hiervoor zijn vastgesteld, atrofiëren. Dus de vitale motivatie verdwijnt, het gevoel van niet-leven te leven verschijnt, en het zoeken en terugkeren naar het startpunt wordt moeilijk.

Natuurlijk is roeping geen statische categorie en verandert het met persoonlijkheidsveranderingen, maar er is nooit een fundamentele verandering, alleen correcties zijn mogelijk in verband met veranderingen in de situatie, behoeften, toename van het niveau van vaardigheden die nodig zijn om het uit te voeren.

Voor degenen die wereldwijd zijn opgeslorpt, kunnen ze de belangrijkste existentiële categorie vertegenwoordigen, en de persoon begint letterlijk te vervagen en 'voor onze ogen te sterven', bij afwezigheid van deze activiteit. Anderen ervaren nogal gemakkelijk het gebrek aan realisatie van hun beoogde pad, met als ondersteuning vele andere gebieden van activiteit, hobby's en een lage graad van motivatie.

Hoe je je roeping definieert

Het is belangrijk voor een persoon om zijn roeping te bepalen, maar soms blijkt het een moeilijke taak te zijn. De reden hiervoor kan zijn het gebrek aan contact met hun ervaringen, interne mentale en emotionele processen en als een resultaat van het onvermogen om hun capaciteiten te horen, de betekenissen en ambities te begrijpen. Onvolwassenheid van de persoonlijkheid belemmert ook het begrijpen van je roeping, omdat het een hoge mate van verantwoordelijkheid impliceert voor de perfecte keuze, in de eerste plaats voor jezelf, maar ook voor de hele samenleving.

Het infantilisme van veel mensen laat hen achter bij het puberale ontwikkelingsniveau, waar het onmogelijk is om zelfstandig beslissingen te nemen, en roeping vereist altijd volledige directe participatie.

IJverig en kunstmatig zoeken naar een roeping eindigt meestal niet in succes, juist omdat iemand de meeste energie richt op verschillende methoden en studies, in plaats van zich te verdiepen in wat hij urenlang kan doen en waar hij in gelooft. Natuurlijk kan alleen nastreven van wat je leuk vindt niet leiden tot een beter begrip van je bedrijf, je hebt mogelijk creatieve acties, innovaties, een combinatie van verschillende benaderingen nodig. Dit geldt vooral voor diegenen wiens roeping geen analogen heeft in de wereld of vrij zeldzaam is.

Om het zoekproces te vergemakkelijken, is het belangrijk om een ​​hoog niveau van training te hebben in alle branches. Het is moeilijk te begrijpen dat je geroepen bent om ontdekkingen te doen op het gebied van moleculaire biologie, als je niet weet wat zoiets bestaat.

Hoe meer een persoon een arsenaal heeft, hoe groter zijn kansen om de zijne te vinden. De ontwikkeling van vaardigheden moet ook worden gereguleerd in die gebieden waar het grootste belang zich zo veel mogelijk lijkt te ontwikkelen - het is buiten de kennis van alles dat op dit gebied al is volbracht, dat persoonlijke ontdekkingen en individuele paden beginnen.

Om zo'n afstand te kunnen nemen, is motivatie belangrijk, en niet door externe factoren, maar door innerlijke verlangens, omdat de roeping altijd vanuit het hart en zijn eigen realisatie komt.

Een persoon met veel verlangens is altijd gemotiveerder dan iemand die zich beperkt tot standaard sociale behoeften. Als je meer wilt dan je huidige niveau geeft, dan begint het onderbewustzijn automatisch te zoeken naar manieren om te implementeren en te bereiken, dit is hoe het proces van creativiteit plaatsvindt, nieuwe ideeën worden geboren en het potentieel wordt onthuld.

Verlangens helpen fantasieën en dromen, evenals plannen, zonder kritiek op het bewustzijn en logische stops over de onmogelijkheid om dergelijke uit te voeren. Neem de tijd om je elke dag voor te stellen wat je wilt, te dromen over je nieuwe leven, de realiteit, de omliggende sociale structuur en andere werelden. Als fantasieën gedetailleerder worden, zal het hogere niveau het verlangen zijn, en alleen dan zullen logica en creativiteit je helpen om alles te bereiken wat is uitgevonden.

Analyse van de motivatie van de gewenste reactie op hun activiteiten - dit is de standaardmotivatie voor het kiezen van de hoofdrichting. Maar om een ​​roeping te vinden, is het belangrijk om te begrijpen dat je anderen kunt en wilt geven. Het is beter om je te concentreren op wat je wilt geven, omdat je je tijd kunt geven en foto's wilt geven of je kunt geld geven, maar je wilt zekerheid geven. Alleen als het proces van schenking net zo plezierig is voor een persoon als de schepping, dan zal hij in zijn plaats zijn.

voorbeelden

Voorbeelden onderscheiden roeping van vele andere concepten. Dus een roeping kan zijn realisatie vinden in een hobby of relatie, maar één ding blijft gewoon - het is altijd de actieve positie van een persoon.

Een roeping kan dus geen factor zijn buiten de invloedssfeer en competentie van een persoon. Onderwijs kan bijvoorbeeld een roeping zijn, maar kinderen niet. Het verschil is dat gedurende het hele leven en in veel situaties een persoon zich kan bezighouden met opvoeding, maar het is onmogelijk om de hele betekenis in specifieke kinderen te investeren - het zijn geen activiteiten, ze ontwikkelen zich in hun eigen tempo, ze hebben misschien geen opvoeding meer nodig enzovoort.

Schilderen kan een roeping zijn, en de afbeelding is dat niet - dit is het laatste ding, dat zijn laatste punt van schepping heeft. Met deze voorbeelden is het duidelijk dat de mogelijkheid om een ​​roeping te realiseren bij zijn hele leven bij een persoon moet blijven, en de fysieke factoren en de wil van andere mensen zijn slechts tijdelijke variabelen.

Objectief gezien is er geen scheiding van roepingen naar geslacht of leeftijd. Deze stellingen in vele bronnen zeggen dat de vrouwelijke roeping in het moederschap, de praktijk laat zien dat vaders soms met succes een vergelijkbare rol vervullen.

Reizen wordt toegeschreven aan de jongere generatie, en zelfs gestimuleerd, totdat de volwassen leeftijd is aangebroken, maar degenen die een roeping hebben tijdens het reizen blijven het uitvoeren en gaan door.

Omringend dit concept met een aura van hoog, ontoegankelijk en iets creatiefs doet mensen vele mogelijkheden vergeten. Schoenmakers, die veel specifieke mensen van dienst zijn met hun praktische hulp, kunnen hun roeping goed realiseren. Een crisismanager is niet alleen een monetaire beroepsgroep, maar ook een morele houding en het vermogen van een persoon om moeilijke problemen op te lossen. Niet iedereen kan geduld tonen met priesters of vrijwilligers van reddingsmissies, maar ze kunnen kleifiguren beeldhouwen om kinderen te plezieren of nieuwe medicijnen te verzinnen.

Bekijk de video: Caroline wil gebarentolk bij crisisnieuws: 'Ik heb geen idee wat er gebeurt' - RTL NIEUWS (September 2019).