Psychologie en psychiatrie

Sterke gevoelens Wat te doen met hen?

Eerste postulaat. Het bestrijden van gevoelens is altijd zinloos en zelfs schadelijk. Gevoelens moeten worden erkend. En ga akkoord met het feit dat "ik ze heb".

Ik overeengekomen. Wat is de volgende stap?

Tweede postulaat. Excessieve ervaringen dit is de lakmoesproef, waarmee men het gebied van 'niet mijn gezondheid' kan bepalen en natuurlijk het gebied waarin 'ik aan mezelf moet werken'.

Derde postulaat. Omringd in je gevoelens is er niets. Ben je het daar niet mee eens? In jouw ervaringen is hij schuldig, zij, zij en in het algemeen alles? In dit geval kunt u praten over de aanwezigheid van de ziekte, die "afhankelijkheid van anderen" wordt genoemd! En het komt vooral tot uiting in de afhankelijkheid van de gevoelens van het individu voor de manifestaties, het gedrag, de veronderstelde reacties van anderen en de toevallige omstandigheden van het lot.

Op dit punt kan de lezer natuurlijk weigeren verder te lezen. Hij is vrij om zijn leven te laten zoals het is. Samen met dit zal onverdraaglijke innerlijke ervaringen blijven. Wat kan je doen? De eigenaar zei: "Alles is in orde, ik ben niet de schuldige, anderen hebben het hier de schuld!" U kunt proberen het gedrag van anderen te beheersen en willekeurige omstandigheden proberen te onderdrukken. Het resultaat is onzeker. De mens kan niemand anders besturen dan hijzelf.

In een andere uitvoeringsvorm neemt de deelnemer aan het evenement de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt. En dan kun je eerst praten over het beheersen van gevoelens, en dan over het wegwerken van hen.

Vierde postulaat. Elk gevoel is manifestatie van zichzelf, iemands zeer sterke behoefte aan iets. Iedereen heeft onmiskenbare rechten op zijn eigen behoeften.

Vijfde postulaat. In de eerste fase van bewustzijn hebben gevoelens (elk) hun manifestatie nodig. Een andere vraag is hoe ze op de juiste manier te manifesteren, zodat hun negatieve gevolgen niet op iemand worden weerspiegeld. Bijvoorbeeld, voordat een persoon een emmer met vuil op het publiek wilde gieten om zijn recht op deze emmer te vestigen. Maar iedereen heeft het recht om gevoelens te hebben. Het is onvoorwaardelijk evenals het recht op leven, geboorte, lot en in het algemeen op zichzelf.

Geef jezelf alsjeblieft dit recht: voelen. Je kunt verschillende emoties ervaren: zowel positief als negatief. Omdat voor ons geen engel is en niet God, maar eenvoudig een man, met zijn gebruikelijke pijn. Een slecht humeur is een normaal onderdeel van het levensproces. Zelfs als je aan jezelf hebt gewerkt, ben je perfecter en beter geworden, soms ben je in de greep van frustratie. En dit is volkomen normaal. Het kan nodig zijn om praktische oefeningen voor zelfhypnose te doen.

Oefening 1: Je gevoelens hebben het recht om te zijn

Onthoud al je jeugdige grieven en verdriet. Zeg in hun presentatie hun figuratieve 'juiste' moeder. Stel je voor hoe ze naar je luistert en je vult met warmte. Je toont gevoelens in volledige acceptatie van het goede. Je krijgt het recht op hun leven. Omdat je gevoelens een deel van je zijn, vormt een belangrijk, integraal onderdeel een integrale persoonlijkheid.

Oefening 2: zelf suggestie

Ik heb het recht op elk gevoel. Mijn gevoelens maken deel uit van mij. Ik leef, dus ik voel. Mijn gevoelens zijn mijn territorium. Iedereen anders heeft recht op hun gevoelens. Mijn manifestaties zijn mijn territorium.

Postulaat zesde. Het is niet normaal om een ​​bak modder op anderen te storten.

Het is belangrijk om te stoppen met het openbaar uiten van persoonlijke ervaringen om anderen te vragen naar toestemming om jezelf te zijn! Het is belangrijk om te stoppen, ook om van anderen te eisen dat ze in hun eigen behoeften voorzien. Omdat een zelfvoorzienende persoon zichzelf alles kan geven. Leer je gevoelens alleen te dragen. Jouw taak is om zelf je emoties te leven. Behandel ze (sterker worden). En de optie voor gevorderd is om volledig van innerlijke pijn af te komen. Een voorbeeld van een dergelijke uitzondering is te vinden in de boekenreeks Mensen uit het kabinet. Hierover verder.

Regels voor het uiten van gevoelens

1. Alle negatieve dingen moeten alleen met jezelf getoond worden en het is raadzaam om hierin levenloze objecten te gebruiken. Opties voor zwaar: schreeuw in het kussen, spreek uit voor de spiegel, meld je af in een persoonlijk dagboek, schrijf een brief en verstuur niet, trap niet op de bal, en in het algemeen geen oefening, in privé (in het bos) schreeuwen, huilen, etc. Je kunt je tot God wenden, bidden (een zeer effectieve, meditatieve methode van zuivering!).

Als je verdriet niet ten doel heeft iemand te beledigen of de schuld te geven, maar neutraal is en het alleen eens is met een goede luisteraar (bijvoorbeeld verdriet van de dood van je geliefde hond zonder enige aanspraak op iemand), dan kun je vrienden verbinden. Maar hier is het noodzakelijk om te onthouden: niemand krijgt plezier van trieste ervaringen. Weet je zeker dat je je verdriet met anderen wilt delen?

Elk onafhankelijk werk helpt om trieste gevoelens volledig te neutraliseren. In het bijzonder - fysieke arbeid!

Elk pijnlijk gevoel kan worden uitgedrukt in samenwerking met de psycholoog. Een professional zal je leren hoe je het correct moet doen, zonder ongewenste gevolgen voor jezelf en anderen.

Alle gevoelens kunnen worden uitgedrukt door non-verbale creativiteit! En dit is een goede reïncarnatieoptie!

2. Al het goede kan en moet aan de externe omgeving worden getoond - dit zal je alleen maar beter laten voelen. In uitspraken kun je I veilig toepassen - het concept: "Ik bewonder je daden!".

Zevende postulaat. Net als elke afhankelijke persoon, moet u waarschijnlijk begrepen en meestal vriendelijk betreurd zijn. Het gebeurt allemaal zo ondraaglijk dat het noodzakelijk aandacht en participatie lijkt. Het is erg belangrijk om niet de gebruikelijke onverschilligheid en het kwaad te krijgen, maar de genezende mensheid en begrip. Het is normaal dat elk kind en dan de volwassene respons krijgen: "Je gevoelens zijn belangrijk, je gevoelens verdienen aandacht." Familieleden leggen idealiter de ervaringen van de kinderen vast en bieden de nodige ondersteuning. Met haar ontstaan ​​nieuwe krachten om te leven, te vechten, moeilijkheden te overwinnen. Zo'n gevulde man zal niet breken. Hij weet hoe hij met verdriet om moet gaan en ze niet verpletteren, zoals gewoonlijk, en niet tentoongesteld, dan om zichzelf nog pijnlijker te maken.

Als een optie voor gezonde menselijke ondersteuning kunnen verschillende oefeningen worden voorgesteld.

Oefening 3: Heb medelijden met jezelf

Toon jezelf de nodige sympathie, warmte en oprechtheid. Heb medelijden met jezelf. Toon uw aandacht en steun. Creëer je eigen innerlijke bol van soulfulness en begrip. En wees niet bang dat je voor altijd in deze toestand zult blijven: je zult vallen, je zult in medelijden verdrinken en je zult de gestelde taken niet volbrengen. En ben het gewoon eens met jezelf: hoeveel tijd en aandacht is er nodig om je beter te voelen? Op welk punt en hoe begrijp je wat voldoende is?

Deze eigen ondersteuning geeft de nodige rust, de "voorkant", en dan de nieuwe krachten, de mogelijkheid om vooruit te gaan.

Oefening 4: Gezonde omgang met een denkbeeldige geliefde

Stel je voor dat je in het leven altijd een zeer belangrijke, dierbare persoon hebt gehad (en hebt). Je kunt altijd naar hem toekomen. En hij zal het begrijpen, een goedhartige houding, menselijke warmte en participatie tonen. Hij is niet onverschillig. Omdat je voor hem bent - heel belangrijk en noodzakelijk. Vul de sensaties die leven in deze menselijke interactie. Neem ze met je mee en leef ze in je eigen hart.

Dit is onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. In het ideale geval verwacht van mama en papa. Maar vaker weten we niet hoe we zulke gevoelens moeten tonen, we weten niet eens hoe we ze moeten voelen. En dus moet je leren.

Postuleer achtste. Als het gaat om sterke ervaringen, is het niet moeilijk te raden dat het niet eenvoudig zal zijn om ze in te dammen. De term "niet alleen" betekent echter niet dat er geen mogelijkheid is. We hebben het over bereidheid voor een lang systematisch werk aan jezelf, aan je gevoelens. Hier moet bedacht worden dat een persoon zijn gevoelens moet beheersen, en niet andersom, gevoelens van een persoon. Ja, het is moeilijk, ja, gevoelens in een bepaald stadium van het leven zijn sterker dan wij. Maar dit alles is opgelost, alles is onoverkomelijk.

En in de eerste plaats leert een persoon, zoals reeds vermeld, zijn eigen leven leiden. Hij maakt geen aanspraak op anderen en geeft anderen in het algemeen niet de schuld. Hij neemt al zijn stoten op zijn eigen. De volgende fase van je werk aan jezelf zal zijn: het vermogen om niet op je gevoelens te letten. Alleen op deze manier kan iemand sterker worden dan zelfs de sterkste gevoelens.

Alle boeken uit de serie "Mensen uit de kast" zijn gewijd aan het beheer van zeer sterke gevoelens. Ze zijn gemakkelijk te vinden op internet. De toespraak in het verhaal gaat vooral over afhankelijke mensen die zo sterk worden beïnvloed door de samenleving en een geliefde dat ze niet langer kunnen en niet weten hoe ze zichzelf moeten zien. Het lijkt hen dat ze er helemaal niet zijn. En ze nemen alle reacties van de mensen rond als waar, voor hun eigen. Natuurlijk hebben we het over onaangename en zelfs tragische relaties met een geliefde en met de samenleving. Er is echter een oplossing. Je kunt sterker destructief gedrag worden en uit de cirkel van herhaalde negatieve gebeurtenissen komen. Dit wijdt de hele zeven delen van de serie. Met behulp van het voorbeeld van het overwinnen van overmatige ervaringen door de hoofdpersoon, kan men begrijpen hoe hij zelf zijn eigen problemen het hoofd moet bieden.

En natuurlijk is het onmogelijk om niet te spreken van zo'n geweldige manier om aan jezelf te werken, zoals continue Zen-Boeddhismemeditatie. De eerder genoemde boeken zijn geschreven als gevolg van het gebruik van meditatie door de auteur. En dit artikel is op zijn beurt geschreven op basis van de bovengenoemde boeken.

Bekijk de video: Vriendman toont geen emoties? Dit is waarom mannen geen gevoelens tonen (September 2019).