Arrogantie is een eigenschap van persoonlijkheid die in een persoon een vals gevoel van betekenis kan geven door onthechting van elke gehechtheid, ontoegankelijkheid of kou in relaties met de omgeving. Met andere woorden, een persoon, als een "geblazen zeepbel", die zich als een belangrijk persoon wil voordoen, trekt zich terug van waarschijnlijke, zowel tactiele als emotionele botsingen en nodigt iedereen uit om hem, letterlijk en figuurlijk, zijn kilheid en ontoegankelijkheid te raken.

Wat is het

De Bijbel merkt op dat hooghartigheid inherent is aan individuen die door God worden losgemaakt en verwaarloosd. Het woord arrogantie heeft oude Slavische wortels van oorsprong, en de exacte betekenis van dit concept is "blazen" of "opblazen", een synoniem is arrogantie, arrogantie of arrogantie.

Antonym arrogantie staat voor nederigheid of bescheidenheid.

De arrogantie van een persoon met zijn "ijzige kilte" duwt andere persoonlijkheden van zich af die eerder emotionele toenadering met haar wensen aan te gaan. Arrogantie staat je niet toe om je emoties en gevoelens te delen, te huilen, je te bekeren. De huidige kwaliteit van een persoon ontmoedigt elke wens om ermee te communiceren.

Gevoelens, genegenheid, liefde - dit zijn onwettige woorden in het vocabulaire van een arrogante persoon. Hij verbergt ze diep in de ziel. Het is geen geheim dat juist in de manifestatie van emoties en gevoelens de oorspronkelijkheid en individualiteit van een persoon wordt geopenbaard, en dan ontstaat sympathie, die in genegenheid verandert. Uit angst voor teleurstelling, beweegt de hooghartige persoon zich weg van elke gehechtheid, laat niemand in zijn binnenwereld komen, dus hij houdt op zich te gedragen, gunstig, natuurlijk en vriendelijk.

Arrogantie is de 'therapie' van verlegenheid, onhandigheid en dwang. Een persoon die een masker van arrogantie draagt, en dit betekent dat hij de onhandigheid en stijfheid opeet, is gemakkelijker om belangrijke zaken voor hem op te lossen.

Een hooghartige persoon leert niemand, dwingt niet en belast niet. Iets opleggen aan iemand anders maakt geen deel uit van zijn intenties. Zijn regel is om "op hun manier" te gaan. Hij is geschorst van een ander individu, niet vanwege verwaarlozing, maar vaak vanwege de 'koude ontoegankelijkheid', waarachter de onzekere persoon is verborgen. Intimiteit kan onbereikbaarheid en afwijzing 'smelten' en daarachter zal zijn eigen imperfectie en zwakte verschijnen. De arrogantie komt heel dicht bij de kwaliteiten van de pretentie, het maniërisme en de stijfheid.

Een hooghartige persoon staat niet te trappelen om iemand anders te vernederen. Zijn kilheid en onthechting veroorzaken iedereen schade, waardoor mensen tot emotionele verontwaardiging en verontwaardiging worden aangezet. Een persoon die deze kwaliteit bezit, heeft echter geen gerichte vernedering.

oorzaken van

De oorsprong van arrogant gedrag komt voor in de kindertijd.

De ontwikkeling van arrogantie wordt beïnvloed door twee redenen:

- een defensieve reactie van de menselijke psyche, die optreedt als overcompensatie van persoonlijke gebreken;

- de opkomst van arrogantie als resultaat van duidelijk succes.

Dit leidde psychologen tot het feit dat de factoren die bijdragen aan het ontstaan ​​van arrogantie zijn: een gevoel van inferioriteit, egoïsme, gebrek aan zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, wanneer de baby een huisdier in het gezin is, egocentrisme. Opgroeien, het kind went aan deze rol, zelfs als hij echte prestaties heeft.

Als een kind opgroeit in een gezin met een hoge sociale status, gewend aan het feit dat hij een overwegend betere positie inneemt in de samenleving dan andere individuen, dan zal dit individu zeker arrogant worden, op voorwaarde dat de omgeving platter is en probeert hem te plezieren.

Tekenen van arrogantie

Want deze eigenschap wordt gekenmerkt door rechtheid, gebrek aan sycofonie, bevruchting, onderdanigheid. Dit zijn sterke punten die in staat zijn om indiscretie, bombast, opscheppen, opschudding op te vatten. De hoogmoedige lacht weinig vanwege de angst "zijn waardigheid te laten vallen".

Een hooghartige man vernedert niemand, maar toont zijn uiterlijk aan andere persoonlijkheden dat zij niet zijn gelijke zijn. Dit wordt opgemerkt in extern gedrag en suggereert dat de hooghartige persoon niet van plan is om tot toenadering te komen, vooral om zich aan iemand aan te passen.

Wanneer een hooghartige persoon een verlangen heeft om te communiceren, "scant" hij een andere persoon om de sociale status te identificeren voordat hij met de communicatie begint. Als een persoon geen belangstelling wekt, dan "gooit" de hooghartige hem op een dwaze blik of zet hij eenvoudig non-verbale signalen van minachting in gang: hij kijkt niet, hij trekt zijn wenkbrauwen op, hij gaat weg zonder te horen.

Arrogante man probeert te doen zonder woorden. Voor hem inherente zelfgenoegzaamheid, zelfvertrouwen, arrogantie, arrogantie, minachtende denigrerende houding tegenover andere persoonlijkheden. Vaak wordt dit gedrag opgemerkt in contacten met personen van gelijke en het meest uitgesproken in communicatie met mensen met een lage sociale status.

Communiceren met mensen die een hoge sociale positie innemen, bijvoorbeeld als het een baas is, conformisme is vaak inherent aan een hooghartige persoonlijkheid.

Arrogantie wordt ook opgemerkt bij personen die vatbaar zijn voor psychopathologie.

Dus, als de persoonlijkheid de volgende kwaliteiten heeft, dan kan het worden beargumenteerd over zijn arrogantie:

- trots;

- volheid;

- frequente verhoging van de wenkbrauwen;

- communicatie zonder naar de gesprekspartner te kijken;

- minachting in combinatie met koppigheid, zelfvertrouwen, walging.

Het hooghartige individu moet domineren, hij heeft een buitensporige overtuiging in zijn capaciteiten en in de verdienste van succes. Maar over het algemeen fungeert arrogantie van gedrag als een compenserend mechanisme van onzekerheid. Zo'n persoon hunkert naar bewondering, respect voor de aanwezigheid van bepaalde kwaliteiten of acties die worden gedaan.

Arrogant gedrag is in zekere mate en onder bepaalde omstandigheden inherent aan alle mensen. Maar voor individuen die worden gekenmerkt door constante arrogantie, is dit hun sterke gedragsmodel.

De arrogantie van gedrag van de mens veroorzaakt agressie, discriminatie en vijandschap. Op een persoonlijk niveau kan arrogantie leiden tot extreme vormen die schade aan de menselijke gezondheid toebrengen, omdat de persoon aan de grens van zijn lichaam werkt, door de superioriteit van de samenleving te bewijzen.

Hoe zich te ontdoen van arrogantie

Als het nodig is om van arrogant gedrag af te komen, is het nodig om van tijd tot tijd jezelf in de plaats te stellen van die mensen die de arrogantie van een persoon moeten ervaren. Het is belangrijk om te leren mensen te accepteren zoals ze zijn, niet in aanmerking nemend dat ze iets ergers zijn. Niets zou de één het recht op superioriteit geven ten opzichte van een ander. Als een hooghartige persoon zich realiseerde dat hij de gesprekspartner beledigd had, dan zou hij zich in dit geval niet moeten verontschuldigen, maar zich eenvoudig verontschuldigen vanuit een zuiver hart. In een situatie waarin anderen de arrogante persoon als schuldig beschouwen en zij de schuld achter zichzelf niet erkent, moet ze haar standpunt op begrijpelijke wijze verdedigen.

Wanneer we praten, is het ontoelaatbaar om op persoonlijke superioriteit te wijzen, om een ​​minachtende houding aan te nemen tegenover de communicator. Je kunt vrienden, familieleden, collega's vragen om fouten, tekortkomingen en deugden in gedrag aan te wijzen. Na het analyseren van wat er is gehoord, is het belangrijk om te accepteren dat alle mensen hun zwakheden en tekortkomingen hebben.

Arrogantie, omdat de kwaliteit van de persoon zal verdwijnen, als iemand geïnteresseerd raakt in anderen, verschillende vragen aan hen stelt, aandacht besteedt, niet langer evalueert en kritiseert.

Arrogantie is vaak inherent aan de onvolwassen persoonlijkheid. Een volwassen persoon beseft dat er geen limiet is in ontwikkeling, in elk bedrijf zullen de meest succesvolle mensen zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat de samenleving bestaat vanwege het feit dat sommige individuen anderen aanvullen, en degenen die aanzienlijk succes hebben geboekt in het leven, leren minder succesvolle mensen en maken er geen grapjes over.

Bekijk de video: Wadhakir en vermaan. .: HoogmoedHooghartigheid. Broeder Mujahid Khan (December 2019).

Загрузка...