zwakzinnigheid - Dit is een variatie van vertroebeling van het bewustzijn, gekenmerkt door een overwicht van verwarring, willekeur van bewegingen, gebrek aan verbondenheid van spraakoperaties en denkprocessen. Met amentia gaat het vermogen om een ​​plek te herkennen verloren, is er sprake van een falen in de ruimtelijke en temporele oriëntatie en een verstoring van oriëntatie in de persoonlijkheid. Het is vaak een complicatie die het verloop van de onderliggende pathologie, alcoholisme, traumatische letsels, endocriene aandoeningen, infectieuze processen en sommige somatische disfuncties verergert. Amental syndroom wordt vaak geboren als gevolg van bepaalde psychische stoornissen.

Amentia - wat is het?

Het is mogelijk om te spreken over de beschreven overtreding, als het individu wordt gestoord door spraak, er geen verbondenheid is, de mentale activiteit is van streek.

Amention is een syndroom van ernstige verwarring in de psychiatrie, gemanifesteerd door een schending van alle soorten oriëntatie, persoonlijkheidsidentiteitsstoornis, motorische disfunctie, incoherentie van spraak en mentale activiteit. Het belangrijkste kenmerk van het beschouwde syndroom is het onvermogen om conclusies te trekken en associatieve verbanden te verliezen. De spraak van de patiënt is zinloos en eentonig, bevat geen emotionele kleuring en intonatie-aanpassingen. Vaak wordt monotoon gefluister vervangen door een vrij luide spraak in een zingende toon. Bovendien is de spraak van patiënten inherente incoherentie, de reproductie van individuele woorden.

Amentia - wat is het? De geanalyseerde term in de psychiatrische wetenschap stamt uit de 19e eeuw dankzij de studies van de neuropatholoog-psychiater T. Meinert, die de specifieke staat van verduisterd bewustzijn in een afzonderlijk syndroom isoleerde. Amentalsyndroom, beschreef hij als een warboel en incoherentie van denkprocessen. Daarnaast ontdekte hij de relatie van de overtreding met motoractivatie, de opkomst van hallucinante voorstellingen en misleidende staten, verlies van oriëntatie.

De moderne psychiatrie heeft de grenzen van deze staat duidelijker gemaakt, wat de diagnose aanzienlijk vereenvoudigde en toeliet de symptomen van een psychische stoornis te onderscheiden van schemeringbewustzijn of klassieke wanen.

E.Krepelin, een eminent figuur in de psychiatrie, die amentia bestudeert, leidde daaruit af dat de percepties van patiënten worden gered, maar ze kunnen hun eigen gedachten niet afstemmen op elkaar of met eerdere ervaringen. Bovendien kunnen patiënten logica en hun eigen concepten niet combineren. Tegelijkertijd proberen ze hard om zich bewust te zijn van wat er gebeurt, maar vanwege het feit dat ze gemakkelijk afgeleid zijn, worden ze niet in staat tot methodologische observatie. Voor de perceptie van personen die lijden aan het amentalsyndroom is er een inherente verwarring van afzonderlijke passages die de patiënt geen holistische visie geven van het beeld van wat er gebeurt. Dientengevolge ontstaan ​​negatieve emoties: onbegrijpelijkheid, vaagheid, hulpeloosheid. Patiënten realiseren zich niet dat ze zich niet goed voelen. Bovendien kunnen patiënten met Amentia niet begrijpen wat er om hen heen gebeurt.

Oorzaken van Amentia

De meest voorkomende factoren die de beschreven stoornis veroorzaken, worden beschouwd als infectieuze processen die het functioneren van de hersenen en zenuwstructuren beïnvloeden. Omdat amentia voorkomt in de psychiatrie, endogene psychose, die ontstaat door ernstige mentale uitputting en fysieke uitputting, of door ernstige intoxicatie veroorzaakt door toxines van exogene genese of endogene aard. Milde vormen van de ziekte kunnen voortkomen uit bloedverlies als gevolg van diarree, langdurige koorts, braken, milde vergiftiging, als gevolg van langdurige chirurgische interventie. Voor letsels van de schedel, gekenmerkt door schade aan de hersenstructuren, organische laesies van hersenweefsel, hyperthyreoïdie, langdurig lopende infectieuze processen, intoxicaties veroorzaakt door het misbruik van alcoholische dranken of drugsverslaving, ontwikkelt zich ernstige amentia.

De meest uitgesproken manifestaties van amentatief syndroom worden waargenomen bij sepsis, die gepaard gaat met de schade aan hersenstructuren. Korte amentatieve episodes worden vaak geboren op de achtergrond van een bipolaire affectieve stoornis en bepaalde vormen van schizofrenie. Wanneer thyrotoxicose ook een amentive syndroom kan vormen.

De beschreven pathologische aandoening wordt vaak gekenmerkt door een lange loop. Een individu met Amentia verliest alle variaties van oriëntatie. Hij verliest alle bagage van levenservaring. Vaardigheden gaan ook verloren en nieuwe informatie wordt niet in het geheugen afgedrukt en wordt niet langer in de geest opgeslagen.

Vanwege de etiologie van amentia, de 'superpositie' van de symptomen van de onderliggende ziekte, de afwezigheid van verschillende specifieke manifestaties en de gelijkenis van de symptomen met andere aandoeningen, is de diagnose vaak moeilijk.

Symptomen en tekenen van amenta

Om amentatief syndroom te diagnosticeren, is het noodzakelijk om te baseren op een reeks manifestaties.

Amentia is een bewustzijnsstoornis, dus het is moeilijk om het te herkennen en te onderscheiden van andere soorten kwalen, zoals hierboven vermeld. De belangrijkste kenmerken van de beschreven overtreding zijn de moeilijkheden bij het vinden en oplossen van logische interconnecties, het gebrek aan verbondenheid van spraak, de fragmentarische aard van mentale activiteit.

Symptomen en tekenen van amenta lijken vaak op catatonie en delier. Ze kunnen ook hun extreme graad zijn. Daarom is het, om een ​​adequate therapeutische strategie te selecteren, erg belangrijk om deze aandoeningen te differentiëren.

De diagnose houdt in dat er rekening wordt gehouden met de totaliteit van manifestaties, omdat afzonderlijke manifestaties andere pathologieën kunnen aangeven.

De belangrijkste kenmerkende symptomen van amentia omvatten het volgende. Allereerst moet er een volledig gebrek aan oriëntatie zijn (ruimtelijk, persoonlijk, in de omgeving). Er is ook een uitgesproken verwarring. Patiënten vragen zich af wat er gebeurt. Spraakinteractie met patiënten kan niet worden vastgesteld. De spraakfunctie blijft behouden, maar wordt gekenmerkt door incoherentie en fragmenten. Replica's van patiënten kunnen wijzen op een waanstoestand en de aanwezigheid van hallucinaties. De emotionele stemming van zieke mensen kan worden beoordeeld aan de hand van zijn uitspraken.

Vanwege het gebrek aan communicatieve interactie, wordt een conclusie getrokken over spraakstoornissen op fragmenten van de spraak van de patiënt, zijn motorische handelingen en andere indirecte tekens. Ook verminderde concentratiefunctie. Bij patiënten die lijden aan augmentatie, "springt" de aandacht voortdurend, een nieuw voorwerp of geluid leidt het gemakkelijk af. Tegelijkertijd wordt het belangrijkste teken van amentia nog steeds beschouwd als een fragmentarische en onsamenhangende mentale operatie.

Wordt ook gekenmerkt door beperkte fysieke activiteit. De patiënt verricht, terwijl hij in bed ligt, verschillende motorische handelingen van de extremiteiten: ze zwaaien, kunnen buigen of draaien. Sommige bewegingen worden gekenmerkt door richtinggevoeligheid - de patiënt kan iets pakken, aanraken, duwen, wat op de aanwezigheid van wanen en hallucinaties kan duiden.

Op het hoogtepunt van de escalatie van symptomen van het amentatief syndroom kan locomotorische activiteit een catatonische stupor vervangen. De patiënt bevriest in een bepaalde positie en blijft in de vastgestelde positie zonder beweging. Tegelijkertijd kan een positie die kunstmatig aan de ledematen is gehecht lange tijd aanhouden.

De aanwezigheid van gefragmenteerde, productieve symptomen - bedrieglijke fantasieën en hallucinaties worden bewezen door replica's van het onderwerp en zijn beweging. De stoornis van de verbondenheid van mentale activiteit met volwaardige hallucinaties maakt ontwikkeling niet mogelijk. Met amentia komt productieve symptomatologie neer op individuele hallucinaties.

Amentia wordt ook gekenmerkt door een verandering in de gedragsreactie (hoge activiteit wordt vervangen door absolute apathie) en stemming (ziek, soms vrolijk, dan beginnen te huilen of onverschillig te worden). Om de kwaal te genezen, vergeten patiënten alles wat er tijdens de amentia-periode gebeurt. De conditie van patiënten kan de limiet van uitputting en een lange reeks van psychotische manifestaties bereiken. Symptomen van de ziekte veroorzaken een absoluut verlies van geheugen gedurende de gehele periode van de ziekte.

Amentia wordt vaak gekenmerkt door duur. Het verloop van de ziekte is inherente frequentie: verslechtering wordt vervangen door verbetering. Vervorming van de interpretatie van gebeurtenissen is kenmerkend voor deze stoornis. Tijdens de ziekte kan de patiënt bepaalde vaardigheden verliezen, die in de toekomst vaak niet worden hersteld. Een persoon kan nieuwe gegevens niet voldoende beheersen en kan na de ziekte geen nieuwe gewoonten krijgen.

Diagnose en behandeling van amenta

Omdat amentia een bewustzijnsstoornis is, die gepaard gaat met een schending van het vermogen om te generaliseren, wordt de diagnose van amentia primair door een psychiater gesteld op basis van symptomen.

De kenmerkende tekenen van een bewustzijnsstoornis zijn: een stoornis van verbondenheid van denken, verwarring, allerlei soorten desoriëntatie, een chaotische verandering van emotionele stemmingen, motorische onrust, fragmentarische wanen, hallucinante ideeën. Om de aard van de belangrijkste ziekte die aanleiding gaf tot amentia te verduidelijken, is soms raadpleging van andere specialisten vereist, bijvoorbeeld een endocrinoloog, een neurochirurg, een infectioloog, een traumatoloog.

Differentiële diagnose wordt uitgevoerd met betrekking tot catatonic arousal en delirium. In het amentalsyndroom is er een duidelijke relatie tussen de essentie en de emotionele toon van de spraak van de patiënt, die deze van catatonische activiteit onderscheidt. Katatonische manifestaties bij de betreffende overtreding zijn onstabiel en variabel.

Amentia wordt gekenmerkt door het optreden van episoden van delirium op korte termijn bij een deel van de proefpersonen 's nachts, terwijl catatonie dergelijke manifestaties niet heeft. Ze wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van depressieve gevoelens.

In een staat van delirium worden waanideeën en hallucinante representaties gekenmerkt door coherentie. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de stoornis wordt veroorzaakt door het misbruik van alcoholbevattende vloeistoffen, kunnen ze een holistisch, volledig beeld vormen.

Met amentia zijn waanvoorstellingen en hallucinaties fragmentarisch, incoherent en manifesteren zich uitsluitend in de vorm van korte afleveringen. Delirium wordt gekenmerkt door het uiterlijk tegen de dag van korte perioden van opheldering van het bewustzijn, terwijl dit symptoom afwezig is in het amentalsyndroom.

Patiënten die lijden aan delier, het vermogen om gerichte motorische operaties te produceren en interactie met de omgeving te behouden, wanneer de acties van patiënten niet erg gericht zijn, ze zinloos zijn en van hetzelfde type zijn, is er geen interactie met de omgeving.

Als een amentatieve stoornis ontstaat als gevolg van een psychische aandoening, dan is ziekenhuisopname geïndiceerd in een afdeling met een psychiatrische vooroordeel, somatische stoornis - in een afdeling met een specifieke oriëntatie die overeenkomt met de onderliggende pathologie. Met voordeel is de basale therapeutische strategie het toedienen van natriumthiosulfaat en aminazine. Als het gebruik van Aminazine gecontra-indiceerd is voor een persoon met een aids-syndroom, is Pantopon voorgeschreven. Om Diazepam, fenazepam voorgeschreven motorische activiteit te elimineren. Om het bewustzijn te verhelderen, worden systematische infusies van Nootropil in zoutoplossing getoond. Omdat de patiënten weigeren om voedsel en water te eten, worden ze kunstmatig gevoed. Zorg er daarnaast voor dat je de therapie van de hoofdziekte uitvoert.

De prognose van Amentia is relatief gunstig als de therapeutische strategie adequaat is en tijdig wordt geïmplementeerd. Soms leidt amentia tot de dood als gevolg van ernstige uitputting van het individu en het ongunstige verloop van de hoofdziekte.

Bekijk de video: Licht verstandelijke beperking - een late diagnose (December 2019).

Загрузка...