Psychologie en psychiatrie

De betekenis van het menselijk leven

De betekenis van het menselijk leven - dit is alles waarvoor hij op aarde leeft. Maar niet iedereen weet echt waar hij aan toe is. Elke denkende persoon heeft zo'n moment waarop hij voor de vraag staat: wat is de betekenis van iemands leven, welke doelen, dromen, verlangens mensen maken, overwin alle levensprocessen, ga door de school van goed en kwaad, leer van fouten, maak nieuwe enzovoort. Verschillende wijze mannen, uitmuntende geesten van verschillende tijden en tijdperken probeerden het antwoord te vinden op de vraag: "wat is de betekenis van het menselijk leven?", Maar niemand is tot een enkele definitie gekomen. Het antwoord is individueel voor elke persoon, dat wil zeggen, in wat iemand zijn eigen reden van bestaan ​​ziet, de ander mogelijk helemaal niet interesseert, vanwege het verschil in individuele-karakterologische kenmerken.

De betekenis van het leven van een persoon bestaat uit de waarde die hij herkent, waarmee hij zijn leven ondergeschikt maakt, ten behoeve waarvan hij levensdoelen stelt en deze uitvoert. Dit is zo'n onderdeel van de spirituele zin van het bestaan, die onafhankelijk van sociale waarden wordt gevormd en een individueel menselijk waardensysteem vormt. De ontdekking van deze zin van het leven en de creatie van een waardehiërarchie, vindt plaats in elk individu in zijn gedachten, gebaseerd op persoonlijke ervaring.

Sociale wetenschap ziet het doel en de betekenis van iemands leven pas volledig gerealiseerd in het geval van de noodzakelijke voorwaarden van de samenleving: vrijheid, humanisme, moraliteit, economisch, cultureel. Sociale omstandigheden moeten zodanig zijn dat een persoon zijn doelen kan realiseren en zich kan ontwikkelen, en geen obstakel op zijn pad kan worden.

De sociale wetenschap ziet ook het doel en de betekenis van iemands leven als onafscheidelijk van sociale fenomenen, dus een individu kan weten wat zijn doel is, maar de maatschappij mag het niet verdelen en op alle manieren het realiseren ervan belemmeren. In sommige gevallen is dit goed als het gaat om doelen die een crimineel of een sociopaat wil bereiken. Maar wanneer een kleine ondernemer, die privé is, zich wil ontwikkelen en de sociaal-economische omstandigheden hem belemmeren, en hij zijn mening niet mag uiten, draagt ​​dit natuurlijk niet bij aan de ontwikkeling van het individu en de realisatie van zijn plannen.

De betekenis van menselijke levensfilosofie

De eigenlijke vraag in de filosofie is de betekenis van het menselijk leven en het probleem van het zijn. Zelfs oude filosofen zeiden dat een persoon kan filosoferen, zichzelf kennen, het hele mysterie van het bestaan ​​van een persoon ligt op zichzelf. De mens is het onderwerp van epistemologie (cognitie) en tegelijkertijd is hij in staat om te leren. Toen een man zijn essentie begreep, de zin van het leven, had hij al veel vragen in zijn leven opgelost.

De betekenis van de menselijke levensfilosofie is kort. De betekenis van het leven is het hoofdidee dat het doel van elk object, object of fenomeen definieert. Hoewel iemand nooit de ware betekenis volledig kan bevatten, kan het in zulke diepe structuren van de menselijke ziel liggen dat een persoon slechts een oppervlakkig idee van die zin heeft. Hij kan hem kennen door in zichzelf te kijken, of door bepaalde tekens, symbolen, maar de betekenis komt nooit aan de oppervlakte, alleen de verlichte geest kan het begrijpen.

Meestal wordt de betekenis van iemands leven beschouwd als de waarde van objecten en verschijnselen waarmee hij ze zelf begiftigt, afhankelijk van zijn individuele perceptie, begrip en mate van belangrijkheid van deze objecten, rechtstreeks voor deze persoon. Daarom kunnen dezelfde items verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de mensen met wie ze communiceren. Stel dat iets helemaal onopvallend is en dat één persoon er helemaal niets aan heeft. Maar voor een andere persoon kan hetzelfde ding veel betekenen, het is gevuld met een speciale betekenis. Hij kan hem associëren met bepaalde gebeurtenissen, een man, zij mag hem dierbaar zijn, niet op het materiële vlak, maar in het geestelijke. Een bekend voorbeeld hiervan is de uitwisseling van geschenken. Iemand plaatst zijn ziel in een geschenk, ondanks zijn prijs. Het belangrijkste is dat hij zijn geheugen wil behouden. In dit geval kan het meest gewone object een ongekende betekenis krijgen, het is gevuld met liefde, wensen, is belast met de energie van de gever.

Evenals de waarde van objecten, is er de waarde van de acties van het individu. Elke handeling van een persoon is geladen met betekenis wanneer hij een bepaalde belangrijke beslissing voor hem neemt. Deze betekenis betekent dat bepaalde acties een waarde hebben, afhankelijk van de genomen beslissing en de waarde ervan voor de persoon en zijn medewerkers. Het ligt ook in de gevoelens, toestanden, emoties en inzichten die bij een individu ontstaan.

De betekenis van het menselijk leven als een filosofisch probleem wordt ook bestudeerd in religie.

De betekenis van iemands leven in religie is contemplatie en de personificatie van het goddelijke principe in de ziel, zijn oriëntatie op het bovenmenselijke heiligdom en het zich houden aan de hoogste goede en spirituele waarheid. Maar de spirituele essentie is niet alleen geïnteresseerd in de waarheid, welk object beschrijft, is de werkelijke betekenis ervan, maar de betekenis van dit onderwerp voor de mens en de bevrediging van behoeften.

In die zin verleent een persoon ook betekenis en beoordeling aan feiten, incidenten en episodes uit zijn leven, die belangrijk voor hem waren en door het prisma hiervan realiseert hij zich zijn waardeverhouding tot de wereld om hem heen. De eigenaardigheid van de relatie van het individu met de wereld is te danken aan de waardeverhouding.

De betekenis en waarde van iemands leven correleren op de volgende manier - een persoon bepaalt de waarde, omdat alles wat voor hem van betekenis is, betekenis draagt, inheems, lief en heilig is.

De betekenis van het menselijk leven - filosofie kort, als een probleem. In de twintigste eeuw waren filosofen vooral geïnteresseerd in de problemen van de waarde van het menselijk leven en brachten ze verschillende theorieën en concepten naar voren. Theorieën van waarden waren ook theorieën over de zin van het leven. Dat wil zeggen, de betekenis en waarde van het menselijk leven, als concepten, werden geïdentificeerd, omdat de betekenis van het ene in het andere overging.

Waarde wordt vrijwel gelijk bepaald in alle filosofische trends en het gebrek aan waarde wordt ook verklaard door het feit dat een persoon onverschillig is en niet geïnteresseerd is in verschillen in het leven tussen de categorieën goed en kwaad, waarheid en onwaarheid. Wanneer een persoon geen waarde kan bepalen, of niet weet welke van hen wordt geleid door zijn eigen leven, betekent dit dat hij zichzelf, zijn essentie, de zin van het leven heeft verloren.

De belangrijkste van de persoonlijke vormen van de psyche van het individu zijn de waarde - wil, vastberadenheid, zelfregulatie en zelfbeheersing. De belangrijkste waardeoriëntatie van de persoonlijkheid is - geloof, als de positieve aspiraties van de mens. Het is door het geloof dat een persoon zichzelf voelt, leeft, hij gelooft in een betere toekomst, hij gelooft dat hij zijn levensdoel zal bereiken en dat zijn leven zinvol is, zonder geloof is een mens een leeg vat.

Het probleem van de betekenis van het menselijk leven begon zich vooral in de negentiende eeuw te ontwikkelen. Vormde ook de filosofische richting - existentialisme. Existentiële vragen zijn de problemen van een persoon die het dagelijks leven overleeft en depressieve emoties en toestanden ervaart. Zo iemand ervaart een staat van verveling, angst voor de dood en de wens om vrij te zijn.

De beroemde psycholoog en filosoof Victor Frankl creëerde zijn eigen theorie en school, waarin zijn volgelingen studeerden. Het doel van zijn leringen was een man die op zoek was naar de zin van het leven. Frankl zei dat iemand die zijn doel bereikt, geestelijk gezond wordt. In zijn beroemdste boek, dat zo wordt genoemd: 'Man op zoek naar de zin van het leven', beschrijft de psycholoog drie manieren om het leven te begrijpen. De eerste manier betreft het uitvoeren van arbeidsacties, de tweede - de ervaringen en gevoelens die verband houden met een bepaalde persoon of object, de derde manier beschrijft levenssituaties die de persoon feitelijk al zijn lijden en onaangename ervaringen geven. Het blijkt dat om betekenis te krijgen, een persoon zijn leven moet vullen met werk, of een basisbezigheid, de zorg voor een geliefde, en leren hoe om te gaan met probleemsituaties, ervaringservaring er uit halen.

Het probleem van de betekenis van het menselijk leven, de studie van zijn levensloop, tests, zwaartekracht en problemen is het onderwerp van de richting in het existentialisme - logotherapie. In het midden staat een man, als een wezen dat zijn bestemming niet kent, en die de ziel wil kalmeren. Het is precies het feit dat iemand de vraag stelt over de zin van het leven en zijn, wat zijn essentie bepaalt. In het centrum van logotherapie is het zoeken naar zin in het leven, waarbij een persoon ofwel doelbewust naar de zin van zijn wezen zoekt, over dit onderwerp nadenkt en probeert te doen, of hij zal teleurgesteld zijn in de zoektocht en zal niet langer stappen ondernemen om zijn van het bestaan.

Het doel en de betekenis van het menselijk leven

Een persoon moet goed nadenken over wat zijn doel is, wat hij op dit moment wil bereiken. Omdat tijdens het leven de doelen kunnen variëren, afhankelijk van externe omstandigheden en interne metamorfose van de persoon, zijn verlangens en intenties. De verandering in levensdoelen kan worden getraceerd via een eenvoudig levensvoorbeeld. Stel dat een meisje dat klaar is met school examens perfect wil afleggen, een prestigieuze universiteit wil binnengaan, dan draait ze haar carrière uit en stelt ze de bruiloft uit met haar vriend tot een onbepaalde tijd. De tijd verstrijkt, ze verwerft kapitaal voor haar bedrijf, ontwikkelt het en wordt een succesvolle zakenvrouw. Dientengevolge, wordt het aanvankelijke doel bereikt. Nu is ze klaar om een ​​bruiloft te maken, ze wil kinderen en ziet daarin haar verdere betekenis van het leven. In dit voorbeeld werden twee zeer sterke doelen naar voren gebracht, en ongeacht hun volgorde werden beide behaald. Wanneer een persoon precies weet wat hij wil, zal niets hem stoppen, het belangrijkste is om deze doelen en het algoritme van acties correct te formuleren om ze te bereiken.

Op weg naar het bereiken van het hoofddoel van het leven, doorloopt een persoon bepaalde stadia, waartussen zich ook doelen bevinden die 'tussenliggend' worden genoemd. Bijvoorbeeld, eerst leert een persoon kennis te verwerven. Maar kennis is op zich niet belangrijk, maar de praktische toepasbaarheid ervan. Dan kan het behalen van een diploma met eerbetoon bijdragen aan het verkrijgen van prestigieus werk, en de juiste uitvoering van hun taken draagt ​​bij tot de verbetering van de carrièreladder. Hier voelen we de overgang van belangrijke doelen en de introductie van tussenliggende doelen, zonder welke het algemene resultaat niet wordt bereikt.

Het doel en de betekenis van het menselijk leven. Het gebeurt dat twee mensen met dezelfde middelen hun levenspad volledig anders leven. Men kan één doel bereiken en accepteren dat hij niet de behoefte voelt om verder te gaan, terwijl de ander, meer doelgericht, voortdurend nieuwe doelen voor zichzelf stelt en zoekt naar wie hij zich gelukkig voelt.

Vrijwel alle mensen zijn verenigd door één levensdoel - het creëren van een gezin, de voortzetting van een clan, de opvoeding van kinderen. Dus, kinderen zijn de betekenis van het leven voor veel mensen. Omdat, met de geboorte van een kind, alle algemene aandacht van ouders op hem gericht is. Ouders willen het kind alles bieden wat ze nodig hebben en ervoor werken, en proberen hun best. Werk dan om onderwijs te geven. Maar het allerbelangrijkste is dat elke ouder zijn kind op de juiste manier wil opvoeden, zodat hij opgroeit als een vriendelijke, eerlijke en redelijke persoon. Dan kunnen de kinderen, die alle nodige middelen van hun ouders hebben ontvangen, op hun oude dag, hen bedanken en als hun doel stellen om hen te verzorgen.

De betekenis van het menselijk bestaan ​​is de wens om het merkteken op aarde te behouden. Maar niet alle zijn beperkt tot het verlangen naar voortplanting, sommigen hebben meer verzoeken. Ze drukken zich uit en proberen zich te onderscheiden van de grijze massa in verschillende levenssferen: sport, muziek, kunst, wetenschap en andere activiteiten, het hangt af van de talenten van elke persoon. Het bereiken van een resultaat kan het doel van een persoon zijn, zoals een bar waar hij overheen gesprongen is. Maar wanneer het doel van een persoon wordt bereikt door prestatie en hij beseft dat hij de mensen ten goede is gekomen, voelt hij veel meer voldoening van wat hij heeft gedaan. Maar de realisatie en volledige realisatie van zo'n geweldig doel kan jaren duren. Veel opmerkelijke mensen werden niet herkend voor hun leven, maar ze begrepen de betekenis van hun waarden wanneer ze niet langer in leven waren. Veel mensen sterven op jonge leeftijd, toen ze een bepaald doel bereikten, en zagen geen betekenis meer in het leven en eindigden met zelfmoord. Onder dergelijke mensen is vooral een creatief individu (dichters, musici, acteurs) en het verlies van de zin van het leven voor hen een creatieve crisis.

Een dergelijk probleem geeft aanleiding tot gedachten over de uitbreiding van het menselijk leven, en het kan een wetenschappelijk doel zijn, maar je moet duidelijk begrijpen waarom het nodig is. Als je kijkt vanuit het perspectief van het humanisme, dan heeft het leven de hoogste waarde. Daarom zou de uitbreiding ervan een voortschrijdende stap zijn richting de samenleving, en ook specifiek van individuen. Als we dit probleem vanuit het oogpunt van de biologie beschouwen, dan kan worden gesteld dat enig succes op dit gebied al bestaat, bijvoorbeeld orgaantransplantatie en behandeling van ziekten die ooit als ongeneeslijk werden beschouwd. Er wordt veel gezegd over het elixer van de jeugd, als een bron voor het in stand houden van een eeuwig jong lichaam, maar dit is nog steeds van het niveau van fictie. Zelfs als je ouderdom uitstelt en je aan een gezonde en juiste levensstijl houdt, zal het onvermijdelijk samengaan met al zijn manifestaties, psychologisch en biologisch. Dit betekent dat het doel van de geneeskunde ook een manier moet zijn voor de bejaarde mensen om geen lichamelijk ongemak te voelen en niet te klagen over hun reden, geheugen, aandacht, denken, om hun mentale en fysieke prestaties te behouden. Maar niet alleen wetenschap moet zich bezighouden met de uitbreiding van het leven, de maatschappij zelf moet ook de noodzakelijke voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van menselijke talenten, zorgen voor opname in het sociale leven.

Het leven van een moderne persoon is erg snel en hij moet veel energie en kracht spenderen om te voldoen aan de normen van de samenleving en gelijke tred te houden met de vooruitgang. Wanneer een persoon in zo'n ritme is, heeft hij geen tijd om te stoppen, stopt met het doen van alledaagse dingen en onthoudt, werkt op automatisme en nadenken, maar omwille van wat dit allemaal is gedaan en hoe duur het is, begrijpt het het leven diep en ontwikkelt het de spirituele sfeer van het leven.

De betekenis van het leven van een moderne persoon is het nastreven van luchtspiegelingen, denkbeeldig succes en geluk, geïntroduceerde patronen in de hoofden, een nep consumptiecultuur van moderniteit. Het leven van zo iemand draagt ​​geen waarden in de spirituele zin, het komt tot uitdrukking in constante consumptie en drukt alle sappen eruit. Het resultaat van deze levensstijl is nervositeit, depressie, burn-out, vermoeidheid. Mensen willen een groot stuk pakken, een plekje in de zon innemen, ongeacht de behoeften van anderen. Als je vanuit deze invalshoek kijkt, lijkt het erop dat het leven naar de bodem zakt, en spoedig zullen mensen worden als robots, onmenselijk, harteloos. Gelukkig is de kans op een dergelijke gang van zaken erg laag. Dit idee is heel extreem en geldt in feite alleen voor degenen die echt de last van een carrière dragen en alle moeilijkheden die ermee gepaard gaan. Maar het is mogelijk om de moderne mens in een andere context te beschouwen.

De betekenis van het moderne leven is de geboorte en opvoeding van kinderen om trots op te zijn, zelfverbetering en verbetering van de wereld. Elke moderne persoon is de schepper van de toekomstige wereld, en elke werkende activiteit van een persoon is een investering in de ontwikkeling van de maatschappij. Als hij zijn waarde realiseert, begrijpt een persoon dat zijn leven zinvol is, en hij wil zichzelf nog meer geven, om te investeren in de volgende generatie, om goede daden te doen ten bate van de samenleving. Deelname aan de prestaties van de mensheid, geeft mensen inzicht in hun eigenwaarde, ze voelen zich als dragers van een vooruitstrevende toekomst, omdat ze het geluk hebben om op zo'n moment te leven.

De betekenis van het leven van een moderne persoon in zelfverbetering, geavanceerde training, het behalen van een diploma, nieuwe kennis, waardoor je nieuwe ideeën kunt genereren, nieuwe objecten kunt maken. Zo iemand wordt natuurlijk gewaardeerd als een goede specialist, vooral als hij het leuk vindt wat hij doet en beschouwt het als zijn betekenis in het leven.

Wanneer slimme ouders, zouden kinderen, respectievelijk, zo moeten zijn. Daarom proberen ouders hun kinderen te ontwikkelen, op te voeden zodat waardige leden van de samenleving er uit tevoorschijn komen.

De zin van het leven en het doel van de mens

Om de vraag te beantwoorden: "Wat is de betekenis van het menselijk leven?", Moet u eerst alle samenstellende termen uitleggen. 'Leven' wordt begrepen als de categorie van het vinden van een persoon in ruimte en tijd. 'Betekenis' heeft niet zo'n specifieke aanduiding, omdat het concept wordt gevonden in wetenschappelijke werken en ook in de dagelijkse communicatie. Als je het woord zelf demonstreert, blijkt het "met gedachte", dat wil zeggen, een begrip van een object of een impact ermee, met bepaalde gedachten.

Смысл проявляется в трех категориях - онтологическом, феноменологическом и личностном. За онтологическим взглядом все предметы, явления и события жизни имеют смысл, в зависимости от их влияния на его жизнь. Феноменологический подход гласит, что в сознании существует образ мира, в который входит личностный смысл, который дает оценку объектов лично для человека, обозначает ценность данного явления или события. Третья категория - это смысловые конструкты человека, которые обеспечивают саморегуляцию. Alle drie de structuren bieden een persoon inzicht in zijn leven en de onthulling van de ware zin van het leven.

Het probleem van de betekenis van het menselijk leven is nauw verweven met het doel in deze wereld. Bijvoorbeeld, als een persoon ervan overtuigd is dat zijn doel in het leven is om goedheid en Gods genade in deze wereld te brengen - zijn missie is om een ​​priester te zijn.

Doel is een manier om van een persoon te zijn, het bepaalt de betekenis van het bestaan ​​vanaf de geboorte. Wanneer een persoon duidelijk zijn doel ziet, weet wat ermee te doen, geeft hij zichzelf volledig met zijn hele lichaam en ziel. Dat is het doel, als iemand het niet vervult, verliest hij de zin van het leven.

Wanneer een persoon nadenkt over zijn doel in het leven, benadert hij het idee van de onsterfelijkheid van de menselijke geest, zijn acties, hun betekenis nu en in de toekomst, van wat er nog overblijft. De mens is van nature sterfelijk, maar omdat het leven aan hem is gegeven, moet hij begrijpen dat alles wat met hem in dit korte stuk van zijn leven te maken heeft, alleen wordt beperkt door de datum van zijn geboorte en dood. Als een persoon zijn missie wil vervullen, zal hij acties doen die sociaal belangrijk zijn. Als een persoon niet in de onsterfelijkheid van de ziel gelooft, zal zijn wezen ondenkbaar en onverantwoordelijk zijn.

De zin van het leven en het doel van de mens is een essentiële beslissing. Elke persoon kiest hoe hij zichzelf, als persoon, lichaam en ziel, waarneemt en nadenkt over waar te gaan en wat te doen. Wanneer een persoon een waar doel heeft bereikt, krijgt hij meer vertrouwen in de waarde van zijn leven, kan hij duidelijk zijn levensdoelen opbouwen en de wereld met vriendelijkheid en dankbaarheid behandelen voor het leven dat hij geeft. Doel, zoals een rivier, met een beek drijft een man, en als hij zelf niet weet naar welke pier hij moet varen, zal er geen enkele wind naar hem toe stromen. Religie ziet haar doel in het dienen van God, psychologen - mensen dienen, iemand in het gezin, iemand over het behoud van de natuur. En je kunt iemand niet de schuld geven van hun gekozen pad, iedereen handelt zoals hij wil, hoe hij zich voelt.

Bekijk de video: DRINGENDE BOODSCHAP: Wij Leven In Een Niet-Menselijk Universum (December 2019).

Загрузка...